Met BizzAccelerator grip op de door jou gewenste toekomst

De meest gehoorde knelpunten van mkb'ers zijn onvoldoende tijd en geld. Door gebrek aan tijd komen veel mkb'ers er niet aan toe om AAN hun bedrijf te werken. Ze werken voor IN hun bedrijf. Het risico hiervan is dat zich in de context van het bedrijf zaken afspelen waar de mkb'er geen zicht op heeft. Hij speelt er dan ook niet op in. Zo gaan kansen verloren, en kunnen zelfs bedreiging groei in de weg staan of het bedrijf fataal worden. En als een mkb'er zich dan realiseert dat hij ook AAN zijn bedrijf moet werken om kansen te verzilveren en bedreigingen het hoofd te bieden, dan weet hij vaak niet hoe dit het beste kan worden aangepakt. Dus worden adviseurs benaderd die hierbij kunnen helpen. Maar dan kom het andere, reeds genoemde knelpunt naar boven: onvoldoende geld. Adviseurs zijn duur, vaak is een adviseur niet eenmalig maar regelmatig nodig. Het wordt al snel (te) kostbaar. En dus ziet de mkb'er maar af van steun, om vervolgens weer IN het bedrijf in plaats van AAN het bedrijf te gaan werken.

BizzAccelerator biedt hier de oplossing voor, door met de knelpunten tijd en geld rekening te houden. En wel op de volgende manier:

  • BizzAccelerator maakt gebruik van bewezen formats van niet meer dan één A4 per stuk. De formats stellen de juiste vragen waardoor mkb'ers hun 10-jarige zelf kunnen opstellen.
  • BizzAccelerator biedt deze formats in een online omgeving aan, zodat de mkb'er eraan kan werken waar en wanneer hem of haar dat uitkomt.
  • BizzAccelerator biedt twee modellen aan: een doe-het-zelf model en een begeleid model. Beiden combineren bovenstaande 2 punten zo efficient mogelijk zodat ook de kosten laag blijven.
  • Jarenlange ervaring met de BizzAccelerator aanpak heeft geleerd dat mkb'ers hulp nodig hebben om regelmatig tijd vrij te maken om AAN (de strategie van) hun bedrijf te werken. BizAccelerator komt regelmatig, ieder jaar, in beeld bij de mkb'ers om hun te begeleiden om AAN hun bedrijf te werken en zo hun ambitie te realiseren.

BizzAccelerator helpt zo mkb'er om grip te krijgen op hun succesvolle toekomst. Als lid van het BizzAccelerator netwerk vragen mkb'ers niet meer om hulp. Ze vragen andere om te delen in hun succes!