De negen essentiële bouwstenen van je bedrijf

Het businessmodel bevat de 9 essentiële bouwstenen van je bedrijf. Hiermee omschrijf je je bedrijf op één A4. BizzDom streeft ernaar om een transparant business model op te stellen. Korte, duidelijk tekst, waarin de verbanden tussen de diverse vakken goed zichtbaar zijn. Het business model omschrijft altijd de huidige situatie van het bedrijf. Of de start van het bedrijf als het om een (pre)starter gaat. Voor ondernemers is dit vaak lastig, ze willen meteen de volledige potentie van hun bedrijf in het business model weergeven. Maar gaan nood! Dat komt later bij de ambitie, het lange termijn organisatiemodel en de roadmap.

Het business model begint met de klantsegmenten. Wat zijn de belangrijkste groepen van klanten waar een ondernemer zich op richt. Vaak al heel lastig voor een ondernemer om duidelijk te definiëren. Al is het maar omdat ze zo gedefinieerd moeten worden dat ze ook vindbaar zijn. Voor acquisitiedoeleinden met name. Als de klantsegmenten zijn gedefinieerd wordt de waardepropositie bepaald. Niet op een manier die omschrijft wat het bedrijf doet, maar wat het product of de dienst voor de klant oplevert. Wederom niet gemakkelijk voor veel ondernemers. 

Als de klantsegmenten en de waardeproposities zijn geformuleerd, dan worden deze twee met elkaar in verband gebracht door de klantrelatie en de kanalen te omschrijven. Heb je eenmalig contact met een klant of terugkeren? Hoe zorg je dat de klant van je bestaand afweet? Al deze zaken moeten uiteindelijk geld opleveren voor de ondernemer. De wijze waarop het geld wordt verdient wordt in het opbrengstenvak omschreven.

Nu gaan we over naar de linkerkant van het business model. Hierin wordt omschreven hoe het product of de dienst tot stand komt. Welke activiteiten worden hiervoor verricht en wat is daar allemaal bij nodig. Daarbij, ondernemer doe je doorgaans niet alleen. Met welke partners werk je samen om je product of dienst tot stand te brengen. Al deze aspecten brengen kosten met zich mee. Die worden in het kostenvak omschreven.

Het business model is nu ingevuld. Maar niet af! Het model is nooit af. Je bedrijf is dynamisch en reageert op de omgeving. Daarom zullen er altijd (lichte) veranderingen in je business model plaatsvinden. Met het business model als tool kan je de effecten van een veranderende context op je bedrijf snel analyseren.

Het ontwikkelen van het business model heeft altijd een interessant effect. Het leert de ondernemer anders te kijken naar het bedrijf. Van een afstand, op een meer conceptuele manier. Oogkleppen gaan af en meer perspectief voor het bedrijf wordt zichtbaar. Nieuwe potentie gloort aan de horizon! Het helpt de ondernemer om de volle potentie van zijn bedrijf te zien.