Je ambitie wordt realiseerbaar

In deze laatste stap gaat je het pad naar je ambitie ontwikkelen. Je weet heel goed waar je nu staat met je bedrijf. Je weet waar je naartoe wilt (je ambitie) en welk organisatiemodel daarbij hoort. Alle ingrediënten zijn dus aanwezig om je weg naar je ambitie, je roadmap, te gaan ontwikkelen. 

De roadmap is een combinatie van een doelenboom en een mijlpaalplanning. In de doelenboom splits je uit welke subdoelstellingen je moet realiseren om je superdoelstelling (je ambitie) te bereiken. Per subdoelstelling bepaal je vervolgens welke activiteiten je (in grote lijnen) moet ontplooien om de subdoelstelling te realiseren. Het gaat hierbij niet om een detailplanning. We ontwikkelen hier een planning op hoofdlijnen.

Als de doelenboom klaar is, dan gaan we alle acties inplannen. Wanneer starten we met een actie, en hoe lang zijn we met die actie bezig? Het levert tijdlijnen per actie op. Wederom niet in detail. Meestal worden de tijdlijnen over kwartalen gepland.

De doelenboom is gepland, de tijdlijnen zijn bepaald. De roadmap is klaar. Maar nog niet helemaal. Want de vraag is of de roadmap voor een verantwoorde ontwikkeling van het bedrijf zorgt? Plannen we niet teveel capaciteit in? Is er voldoende cashflow. Om dit in beeld te brengen kennen we gewichten toe aan de roadmap. Per tijdlijn maken we een inschatting van capaciteit en cashflow die ermee gepaard gaat. Simpel sommeren levert het totaalplaatje per tijdsperiode (doorgaans kwartaal op).Vergelijk dit met de capaciteit die je op dat moment denkt te hebben, en de cashflow die je nodig denkt te hebben. Dan heb je een goed beeld of de roadmap een verantwoorde ontwikkeling voorstelt. Zo niet? Ga dan de acties ander faseren. Schuif met de tijdlijnen. Zodat er een, qua capaciteit en cashflow, verantwoorde roadmap ontstaat.

Daarnaast kun je nog met scenario's gaan werken. Wat gebeurt er als een beslissing (een subdoel of actie) in je roadmaps ander uitpakt. Hoe bereik je dan toch je ambitie? Maak er een variant van! Je zult zien dat je snel kunt reageren op wijzigende omstandigheden om er een scenario dat je reeds ontwikkelde bijpast. Je leert zo ook steeds beter over de toekomst van je bedrijf na te denken. Je kunt veel sneller reageren op toekomstige ontwikkelingen. Je krijgt er meer grip door op de toekomst! Je onzekerheid neemt af!