Een concrete en realiseerbare strategie

In deze stap ga je de ambitie die je in je strategie hebt geformuleerd concreet en realiseerbaar maken. Je hebt je beginpunt in je business model bepaald. Je eindpunt wordt door je ambitie over 10 jaar gevormd. Je roadmap is in feite een mijlpaalplanning. Je begint door te bepalen waar je over 5 jaar moet staan wil je je 10-jarige ambitie behalen. Vervolgens ga je de eerste en tweede 5 jaren van je 10-jarige periode in steeds kleinere periodes opsplitsen en daar mijlpalen aan koppelen.

Uiteindelijk heb je zo een 'grove' roadmap geformuleerd. Wellicht zijn de stappen tussen de mijlpalen in de eerste jaren wat korter dan daarop volgende jaren. Geen probleem, hoe verder in de tijd, hoe onzekerder het wordt. Daarop ga je inspelen door voor mijlpalen die verder in de tijd liggen alternatieve mijlpalen te bedenken. Zo ontwikkel je verschillende scenario's. Je roadmap gaat als het ware in de loop van de tijd vertakken. Alle vertakkingen leiden echter uiteindelijk allemaal naar dezelfde 10-jarige ambitie! 

De roadmap geeft rust en zekerheid. Je neemt hem regelmatig erbij. Wellicht constateer je dat je van de roadmap waarop je zat bent afgeweken. Geen punt. Dan kom je waarschijnlijk dichter bij een andere roadmap. Ook in die roadmap weet je wat de vervolgstappen zijn om je ambitie te bereiken. Je krijgt zo grip op de toekomst. Je weet waarvoor je al die noeste arbeid doet. Het brengt je rust en houvast! Je maakt ook regelmatig nieuwe roadmaps, op basis van nieuwe inzichten die je hebt opgedaan. Zo houd je grip op de toekomst die jij wilt bereiken!