Het bestaansrecht


Het strategiemodel wordt ook wel het model voor bestaansrecht genoemd. Dit is een erg mooi model waarbij dieper wordt ingezoomd op je product en / of je dienst, je positionering en de ondernemer zelf. Zaken die in het model aan bod komen zijn je onweerstaanbare aanbod, je strategie in één zin, je positionering. Maar er wordt ook een 'deep dive' gedaan naar je drijfveren als ondernemer. Het is erg belangrijk om die goed in beeld te hebben. Ze vormen de basis voor je ambitie in de komende 5-10 jaar! 

Dit model geeft vaak heel concrete aanknopingspunten waarmee een ondernemer meteen aan de slag kan. Om het product beter te positioneren, om het aanbod veel sterker te definiëren, om zich meer onderscheidend te profileren. Erg prettig, zo worden al heel snel de korte termijn voordelen van het ontwikkelen van een strategie zichtbaar. Het Business Roadmaps programma toont al snel aan dat het geen academische aanpak is om tot een strategie te komen, maar een daadkrachtige aanpak die al snel tot quick wins leidt.

Het strategiemodel, oftewel het model voor bestaansrecht, vormt de brug naar het formuleren van de ambitie.